การหาลายนิ้วมือในแบบง่ายๆ  

        -วิธีการตรวจหาแบบกาวช้างละเหย  มีอยู่ 2 วิธีง่ายๆ  (เป็นวิธีที่ได้ผลค่อนข้างช้าแต่ได้อย่างชัดเจน  และเป็นวิธีที่อันตรายควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำ)

        -วิธีการตรวจหาแบบปัดฝุ่นแป้ง (เป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่จะเห็นผลเพียงนิดเดียวเท่านั้นแค่ 25%  จากทั้งหมด)

        -วิธีการตรวจหาแบบใช้หมึกสี  (เป็นวิธีง่ายๆ  ใช้กับการตรวจหาจากเทปกาว  เพื่อหาว่ามีลายนิ้วมือของผู้ที่ดึงเทปกาวหรือไม่)

        -ระบบตรวจลายนิ้วมืออัตโนมัติ  

        -การตรวจหาลายนิ้วมือด้วยวิธีการทางฟิสิกส์

        -วิธีรมด้วยควันไอโอดีน

        -การตรวจหารายนิ้วมือแฝงด้วยน้ำยาทางเคมี

        -การหาด้วยวิธีวิธีเทปกาวใส

        -การใช้ผงฝุ่นเคมี