นิ้วมือสัมพันธ์กับสมอง

 

 

ตำแหน่งนิ้วมือ

ส่วนของสมอง

หน้าที่

 การควบคุมของศักยภาพ

 นิ้วหัวแม่มือขวา

  ส่วนหน้าของกลีบหน้าผากซ้าย

 การจูงใจ

 การสื่อสารและการบริหารจัดการ / การวางแผนและการปฏิบัติการ / จิตใต้สำนึก

 นิ้วชี้ขวา

  ส่วนหลังของกลีบหน้าผากซ้าย

  การนึกคิด

  การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกะ / การวิเคราะห์และก

 นิ้วกลางขวา

  กลีบกระหม่อมซ้าย

  การสัมผัสของร่างกาย

 การแยกแยะทางร่างกาย / การเข้าใจจากการปฏิบัติ / การควบคุมร่างกาย

 นิ้วนางขวา

  กลีบขมับซ้าย

  การฟัง

  การแยกแยะจากการฟัง / การเข้าใจภาษา / ความจำในภาษา

 นิ้วก้อยขวา

  กลีบท้ายทอยซ้าย

  การมอง

  การแยกแยะจากการมอง / การเข้าใจจากการสังเกต / การอ่านตัวหนังสือ

 

ตำแหน่งนิ้วมือ

ส่วนของสมอง

หน้าที่

 การควบคุมของศักยภาพ

 นิ้วหัวแม่มือซ้าย

  ส่วนหน้าของกลีบหน้าผากขวา

 การจูงใจ

การเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ / ความคาดหวังในเป้าหมาย / มนุษยสัมพันธ์
 

 นิ้วชี้ซ้าย

  ส่วนหลังของกลีบหน้าผากขวา

  การนึกคิด

  มโนภาพ,มิติ / การนึกคิดจินตนาการ / แนวคิดและการรู้คิด

 นิ้วกลางซ้าย

  กลีบกระหม่อมขวา

  การสัมผัสของร่างกาย

 การรับรู้ความรู้สึกจากร่างกาย / การชื่นชมศิลปะ / การเคลื่อนไหวของร่างกาย

 นิ้วนางซ้าย

  กลีบขมับขวา

  การฟัง

  การรับรู้ความรู้สึกจากการฟัง / การชื่นชมดนตรี / จังหวะ และ ทำนอง

 นิ้วก้อยซ้าย

  กลีบท้ายทอยขวา

  การมอง

  การรับรู้ความรู้สึกจากการมอง / การชื่นชมรูปภาพ / ความสามารถในการจินตภาพ
 

 

หน้าหลัก
สร้างโดย: 
น.ส. วิราศรี ดีประดับดวง นายจำเริญ บุญยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์