สื่อต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

 

  

 

 สื่อต่างๆมีบทบาทในการขยายภาพที่ชัดเจนและใกล้ตัวเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนผ่านบทเพลงซึ่งเป็นสื่อภาษาสากล ทุกๆคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็สามารถใช้ชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งนั้น
สื่อต่างๆที่ให้ความรู้และชักจูงให้ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต โฆษณา เพลง สารคดี เป็นต้น

 

ที่มาของเพลง : www.youtube.com/watch?v=LCQ25ajLjh0

 

 

 

 

ที่มาของสื่อ : http://www.clipmass.com/movie/1663494093103374

 

 

ที่มาของสารคดี : http://www.clipmass.com/movie/3077530539545

 

 

 

                                                                                                                                         

สร้างโดย: 
คุณครู หทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข ,นางสาว ชนิกานต์ อภิสิทธิ์สมัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์