การตรวจหารอยลายแฝงด้วยวิธีการทางฟิสิกส์

การตรวจหารอยลายแฝงด้วยวิธีการทางฟิสิกส์
       วิธีการที่ใช้มากในการตรวจสถานที่เกิดเหตุเกี่ยวกับการหารอยลายแฝงคือ  ประโยชน์ของแสง  
และที่มีใช้อยู่ในการทำงานของกองพิสูจน์หลักฐานในประเทศไทยปัจจุบัน คือ แสงเลเซอร์ (LASER) และเครื่องโพลีไลท์ (Polilight)   เราใช้ประโยชน์ของแสงเลเซอร์นี้ในการตรวจหารอยลายแฝงที่วัตถุพื้นผิวชนิดต่างๆ ได้ เช่น แก้ว กระจก ผนัง พลาสติก และไม้ เป็นต้น และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจร่องรอยในลักษณะอื่นๆ ได้อีก เช่น รอยขูดลบแก้ไขเอกสาร ชนิดของหมึก รอยเหยียบย่ำ เป็นต้น นับว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากเครื่องหนึ่ง
      เครื่องมือนี้ใช้โคมแสงก๊าซซีออน (Xenon Arc Lamp) ซึ่งเป็นก๊าซที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ มีน้ำหนักมาก (น้ำหนักปรมาณูเท่ากับ 131.3 เท่าของไฮโดรเจน) ปรกติใช้เป็นยาสลบได้ และยังเพิ่มความสว่างของไฟฟ้าด้วย  ในด้านการทำงานของเรา  เราใช้ Xenon Arc Lamp นี้เองเป็นแหล่งกำเนิดแสง  ซึ่งเป็นเครื่องมือน้ำหนักเบา  สามารถใช้ได้ทั้งในและนอกสถานที่  ปกติมีสภาวะทางแสงเป็นสีขาวที่สามารถเปลี่ยนเป็นแสงสีต่างๆ ได้ 5 ช่องสี  โดยการใช้เครื่องกรองแสง (Filter) ซึ่งแสงแต่ละช่องสีจะมีความเหมาะสมกับการตรวจหารอยลายแฝงบนพื้นผิวและวัตถุที่มีลักษณะต่างๆ กัน

การหาลายนิ้วมือ 

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วิราศรี ดีประดับดวง นายจำเริญ บุญยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์