[[ คำศัพท์ชุด2 ]]

 

         

                     

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            

หมายเหตุ: สำหรับคนที่อยากดูคลังคำศัพท์ชุดที่1 คลิกไปตามปุ่มนี้เลยค่ะ>>>  

คำศัพท์ชุดที่ 2 ไปดูกันเลย!!!

 คำศัพท์

ความหมาย 

 1.จำบัง    รบ เหตุจำบัง หมายถึง เหตุการณ์รบ
 2.ขู   มาก มาจาก โข
 3.งาย    เวลาเช้า

 4.จัตุรงคโชค 

 โชค 4 ประการ เกี่ยวกับการยาตราทัพ คือ 1.ดวงของแม่ทัพดี 2.วัน เดือน ปีในการรบดี 3.กำลังทหารดี 4.ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ดี
 5.กระลับ  กลับ บร้างกระลับ ไม่น่าจะกลับ
 6.งาสาน   ตาลปัตรรูปหน้านาง ใช้งาช้างจักเป็นเส้นๆ แล้วสานสำหรับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (สงฆ์ที่ตัดขาดจากความนิยมวัตถุมีค่า เช่น เครื่องเงินทอง)
 7.ค้อย   เบา เนือง, ค้อยๆ กร่อนเป็น คะค้อย
 8.ขุก   เกิดขึ้นทันทีทันใด 
 9.ขุนชี   ผู้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ ในที่นี้คือ สมเด็จพระวันรัต
 10.กระลับกระลอก   กวัดแกว่ง แผลงมาจากกลับกลอก
 11.ก่ำทรวง  อกไหม้ ตรมใจ
 12.ครอบเหล้า   ครองแผ่นดิน
 13.เกย  สถานที่ยกสูง ทำไว้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นลงเวลาทรงช้าง หรือพระราชยาน
 14.เจ้ากู   เป้นสรรพนามเรียก พระภิกษุ มีความหมายเช่นเดียวกับ พระคุณเจ้า
 15.ขุนแผน 

 ตำแหน่งข้าราชการตระเวนด่าน ตำแหน่งขุนนางผู้นำใบบอกมายังกรุง

 16.แกล่  ใกล้ เกือบ กล้ำแกล่ครวญ กล้ำกลืนความทุกข์ที่เกือบจะทนไม่ไหว
 17..ขุนคช   นายทหารผู้ขับขี่ช้าง
 18.กุมภีล์  จระเข้
 19.คร้าม   กลัว
 20.คลี่   เริ่ม, คลี่พยุห เริ่มเคลื่อนขบวนทัพ

 21.เจ้าช้าง 

 พระเจ้าแผ่นดิน
 22.กษณะ    ขณะ
 23.แขก  ผู้ที่มาหา แขกเจ้าจอมตะเลง ในที่นี้หมายถึง สมเด็จพระนเรศวรวางพระองค์ประดุจแขกผู้มาเยือนพระมหาอุปราช
 24.กรุงเทพทวารัติ   กรุงศรีอยุธยา
 25.คลาย    เคลื่อน คลายคชบาท ขับช้างเดินหนี
 26.เจียม   พรมขนาดเล็ก
 27.กรกรรพุม   กรรพุม แปลว่า พนม กรกรรพุ่ม แปลว่า กระพุ่มมือ ประนมไหว้
 28.ขุนเสียม  พระเจ้าแผ่นดินสยาม
 29.กิดาการ   ข่าวเรื่องลือ
 30.กุก่อง   สว่าง รุ่งเรือง สุกใส
 31.ขยายพยุหบาตร 

 เปิดให้เดินกองทัพ

 32.คชรำบาญ  การรบด้วยช้าง
 33.ขุ้ม   นกคุ่ม
 34.กระแหน่   กลอุบาย ตรัสตริหากระแหน่ ตรัสปรึกษาคิดหาอุบาย
 35.คระหึม  ตี
 36.กบี่ธุช   ธงมีรูปหนุมาน คู่กับธงมีครุฑ ที่เรียกว่า พระครุฑพ่าห์
 37.กรอง   ร้อย ถัก ทอ กรองเวฬู ร้อยสานไม้ผ่ทำเฝือกเพื่อทำสะพานข้ามแม่น้ำ
 38.จัตุรพิรีย์   ไพร่พล 4 เหล่า เหมือนจตุรงคเสนา 
 39.กระทรวง   ทำเนียบ แบบระเบียบ โดยกระทรวงพยุหบาตร ตามทำเนียบการยกกองทัพ ต้องตามกระทรวงครุฑนาม
 40.เครื่องพุดตาน  เครื่องลายดอกพุดตาน 
 41.ขยายครัวครอก   อพยพครอบครัว
 42.กฤษฎาการ 

 อาการอันได้กระทำแล้ว 

 43.จตุรงค์  มาจาก จตุรงคเสนา ทหารสี่เหล่า ได้แก่ พลช้างพลม้า พลรถ และพลเดินเท้า
 44.เขือ 

 ท่าน (สรรพนามบุรุษที่2)

 45.เกริก   เลื่องลือ เกริกเกรียง มีชื่อเสียงเลื่องลือ เกรียง ใหญ่ ยิ่ง มาก ใช้แก่ชื่อเสียงเกียรติยศ 
 46.โขลนทวาร  ประตูป่า ทำตามตำราพราหมณ์เป็นซุ้ม สะด้วยกิ่งไม้และใบไม้สำหรับให้กองทัพเดินลอด มีพราหมณ์นั่งบนร้านสูงที่ประตูข้างละคน คอยพรมน้ำเทพมนต์เป้นการบำรุงขวัญทหารเพื่อความสวัสดีมีชัย
 47.จำทูลสาร  นำข้อมูลไปทูล
 48.ขาม   เกรง กลัว
 49.เกล็ดนาค  ตามตำราพิชัยสงคราม มีวิธีการจัดกระบวนทัพเป็นรูปต่างๆ เช่นเป็นรูปพญานาค และมีบอกไว้ว่า ทิศนั้นเป็นหัวนาค ท้องนาค หางนาค ที่ว่าเคลื่อนพลตามเกร็ดนาค ก็หมายถึงแบบพิชัยสงครามดังกล่าวนี้ และเป็นกลศึกที่เหมาะ จึงได้เคลื่อนพลได้ตามแบบนั้น
 50.ครอเคร่า   รอคอย ใจครอเคร่า ตั้งใจคอย

สร้างโดย: 
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค และ นางสาวณัฐณิชา อนันต์วุฒิสมบัติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์