กลุ่มที่4 บุคลิกภาแบบที่ชอบสมาคมสงคมกับคนอื่น (social)

 

 

 

                                   

                                 

                               

 

กลุ่มที่4 บุคลิกภาแบบที่ชอบสมาคมสงคมกับคนอื่น (social)

    เป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคม สังคมกับคุคคลอื่น (social)  ใช้อักษรย่อ S มีความเข้าใจสังคม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น

ช่วยคนที่มีปัญหาทางจิตใจ ไม่ชอบให้ใคาสั่ง ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร ชอบให้ความรู้หรือสั่งสอนผู้อื่น ชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนใหม่

 ชอบร่วมกิจกรรมบัญเทิง หรือเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ ชอบดูแลเด็ก ชอบช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้อื่น มีความสามารถในการพูด

 มีทักษะในการติดต่อกับผู้อื่น สามารถจัดกิจกรรม หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มองคนได้อย่างถูกต้อง ทำงานที่ต้องเสียสละด้วยความสมัครใจ

ชอบทำงานกับคนหมู่มาก ชอบสังคม ขาดทักษะทางเครื่องจักรกลและความสามารถทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-O-M-E

 

สร้างโดย: 
นางรุจีอภัยพลชาญ และ นางสาวชุตินันท์ค้อชากูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์