กลุ่มที่6 บุคลิกภาพแบบที่ทำตามระเบียบแบแผน (Conventional)

 

 

 

                                   

                                

                                

 

 

 

กลุ่มที่6 บุคลิกภาพแบบที่ทำตามระเบียบแบแผน (Conventional)

    เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) ใช้อักษรย่อ C ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข และการนับจำนวน

ชอบบทบาทการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา พอใจที่จะคล้อยตามหรือเชื่อฟังบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง ชอบการจัดเก็บบันทึก

และรวบรวมสิ่งของอย่างมีระบบ มีความสามารถในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรทางธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์ ชอบจัดระบบงานเข้าเป้นหมวดหมู่

ดูแลไม่ให้เกิดความสับสนในการเก็บข้อมูล ชอบใช้คณิตศาสตร์ทางธุรกิจ พิมพ์หนังสือได้ ทำบัญชีรับ-จ่ายได้ เก็บประวัตข้อมูลการนัดหมาย

ตลอดจนรายรับ-รายจ่าย ในการซื้อขายได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีความคุ้นเคยกับวัสดุ ครุภัณฑ์ทางธุรกิจ

 ลักษณะของกลุ่ม6

 

H-O-M-E

สร้างโดย: 
นางรุจีอภัยพลชาญ และนางสาวชุตินันท์ ค้อชากูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์