ศิลปะสากล

 ในส่วนของยุโรปตะวันตกนั้น ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในสมัยกลางแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ
            
๑.ศิลปะโรมาเนสก์(Romanesque Arts) ปรากฏขึ้นในช่วงคริสต์ศวรรษที่ ๑๑-๑๒ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคนิคศิลปะกรรมแบบโรมันกับศิลปะของอารยชนเผ่าเยอรมัน พบได้ทั่วไปในยุโรปตะวันตก แต่ที่พบมากที่สุด
ในประเทศฝรั่งเศส ลักษณะเด่นของศิลปะโรมาเนสกื คือ
            
ด้านสถาปัตยกรรม มีรูปทรงเรียบง่าย หลังคาเป็นซุ้มโค้ง ผนังหนา หน้าต่างน้อย ภายในทึบ ส่วนใหญ่เป็นการ
สร้างวิหารเพื่อเป็นศูนย์กลางของวัด
            
ด้านประติมากรรม งานแกะสลักลวดลายต่างๆ แบบง่าย แบบโบราณของชนเผ่าเยอรมัน เช่น
งานแกะสลักหัวเสาแผ่นโค้งเหนือประตูหน้าต่างๆรูปเคารพต่างๆเป็นต้น
            
ด้านจิตรกรรม มีทั้งงานการเขียนแบบเฟรสโกและแบบธรรมดา                                       
                 ^ ภายในวิหารซานโลเรนโซ (San Lorenzo) รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสต์     
               ๒.ศิลปะโกธิก(Gothic Arts) มีวัฒนาการจากศิลปะแบบโรมาเนสก์จนมีแบบอย่างเฉพาะ
และถือเป็นลักษระเด่นของยุคสมัยกลางอยู่ในช่วงปลายคริสต์ศวรรษที่ ๑๒ ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ จุดเด่นของสิลปะโกธิก
อยู่ที่งานด้านสถาปัตยกรรม คือ มีลักษณะโปร่งและเบา ประตูมีลักษณะโค้งแหลม ภายในมีบรรยากาศที่
สว่างไสวด้วยแสงที่ส่องผ่านกระจกสีซึ่งติกกับบานหน้าต่างขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมที่งดงาม เช่น วิหารโนทรดาม
(Notre Dame) ประเทศฝรั่งเศส วิหารออร์เวียตโต (Orvieto) ในประเทศอิตาลี วิหารลินคอลน์ (Lincoin) ในประเทศอังกฤษ เป็นต้น

^ วิหารลินคอลน์ (Lincoin) ในประเทศอังกฤษ สถาปัตยกรรมแบบโกธิก
             ด้านประติมากรรม เป็นงานแกะสลักหินเหนือขอบประตูใหญ่หรือรายรอบวิหาร มีความอ่อนช้อยกว่า
โรมาเนสก์และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
            
ด้านจิตกรรม ส่วนใหญ่เป็นงานประดับกระจกสี        *ขอขอบคุณรูปภาพจาก
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/SanLorenzodiFirenze02.jpg/260px-SanLorenzodiFirenze02.jpg                             
http://www.bloggang.com/data/v/vinitsiri/picture/1273414795.jpg

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์