ศิลปะสากล

             ศิลปะสมัยฟื้นฟู(Renaissance) เกิดขึ้นในตอนปลายของยุคกลางตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗
เมื่อชาวยุโรปได้กลับมาพิจารณาถึงเหตุผลความถูกต้อง และเริ่มค้นพบตนเองและโลกรอบๆตัว เกิดเป็นกระบวนการ
มนุษย์นิยม ซึ่งเป็นการค้นคว้าหาความจริงเกี่ยวกับตัวมนุษย์เอง และสิ่งรอบๆตัวที่อยู่นอกเหนือสาระสำคัญทางศาสนา
กระบวนการมนุษย์นิยมดังกล่าวมีผลกระทบต่องานสร้างสรรค์ทางศิลปะโดยตรง มีการพยายามปลูกฝังความจริงและ
ความสนใจในโลกปัจจุบัน เกิดการตื่นตัวหรือการเกิดใหม่ของงานศิลปะที่เคยรุ่งโรจน์ในสมัยคลาสสิก(Classic)
ตามแบบกรีก - โรมัน ซึ่งเน้นรูปแบบเนื้อหาและวิธีการมากกว่าความคิดหรืออารมณ์ประกอบกับการพัฒนาใหเมีความ
แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ
           
ด้านสถาปัตยกรรม มักใช้หิอ่อนเป็นวัสดุในการก่อสร้าง มีการทำซุ้มโค้ง หลังคาโค้ง หรือโดมรูปทรงครึ่งวงกลม
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อ เช่น วิหารเซนต์ปีเตอร์ สำนักวาติกัน เป็นต้น
          
ด้านปติมากรรม เป็นการแกะสลักรูปคน โดยใช้วัสดุเป็นหินอ่อน เน้นสัดส่วนของสรีระมนุษย์อย่างชัดเจน
ตามแบบกรีก - โรมัน เช่น รูปสลักเดวิด (David) โดย ไมเคิลแอนเจโล บัวนาร์รอติ (Michelanglo Buonarroti)
^ รูปสลักเดวิด (David) ผลงานประติมากรรมชิ้นเอกของไมเคิลแอนเจโล บัวนาร์รอติ                ด้านจิตรกรรม การวาดภาพจะมีลักษณะเหมือนจริง มีความตื้นลึกของแสงเงา เช่น ภาพอาหารมื้อสุดท้าย
(The Last Supper) หากเป็นภาพมนุษย์ก็แสดงอารมณ์และบุคลิกภาพของต้นแบบออกมาได้อย่างงดงาม เช่น
ภาพโมนาลิซา (Monalisa ) โดย ลิโอนาร์โด ดาวินซี (Leonardo da Vinci)
^ ภาพเขียนโมนาลิซ่า ผลงาน ลิโอนาร์โด ดาวินซี _____________________________________   *ขอขอบคุณรูปภาพจาก  
 http://4.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/S4A0iFG525I/AAAAAAAAKrk/Lr-qJkeLdEg/s400/Michelangelos_David.jpg
 http://www.dontreeza.com/_files/news/2010_04_23_161549_1r8tfkps.jpg

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์