ศิลปะไทย

              ศิลปะแบบทราวดีพบในเกือบทุกภาคของประเทศไทย ในบริเวณภาคกลางปรากฏร่องรอยศิลปะในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ เช่น จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี เพรชบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี เป็นต้น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๖ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม เป็นต้น และใน
ภาคเหนือระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๙ ส่วนใหญ่พบที่จังหวัดลำพูน
            ศิลปะแบบทราวดีเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลักษณะงานที่น่าสนใจ คือ
           
ด้านสถาปัตยกรรม จะออกมาในรูปของสถูปเจดีย์ โดยในภาคกลางจะเป็นทรงบาตรคว่ำแท่นไว้ข้างบน
แล้วมีฉัตรซึ่งแสดงถึงพระเกียรติของสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอยูาในวงศ์ศีกยราชปักบนแท่นอีกทีหนึ่ง ข้างล่างมีฐาน
สี่เหลี่ยมมีร้ำกั้น เช่น พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นต้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากฮินดู ฐานล่างยกสูงขึ้นทำเป็น ๒ ชั้น มีซุ้มประตูหลอกด้านละ ๑ ซุ้มทั้งสองชั้น บัวตอนบนของฐาน
ทั้งสองทำคลุมเป็นบัวคว่ำ ที่ฐานที่สองชั้นมีลายสลักนูน (Low Relief) แบบอิฐ และที่ประตูหลอกก็มีลวดลายเช่นกัน
เช่น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นต้น ส่วนในภาคเหนือได้อิทธิพลจากสถูปพุทธคยาและสถูปเหลี่ยมของฮินดู
มียอกเรียวแหลม มีฐานซ้อนกันเป็นชั้นๆ จนไปถึงยอด ด้านหน้าอาจต่อเป็นมุขออกมาและทำซุ้มตั้งพระพุทธรูปข้างใน
บริเวณต่อจากฐานสูง มีรูปปั้นนูปนสูงประดับ เช่น เจดีย์เหลี่ยมวัดกู่กฏิ จังหวัดลำพูน สถูปวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
 
^ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 
^ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 _____________________________________ *ขอขอบคุณรูปภาพจาก
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/3/34/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
http://picdb.thaimisc.com/s/suphanlocal1/4924.jpg

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์