ศิลปะไทย

              ศิลปะแบบล้านนาเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๑ บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีลักษณะเด่นเฉพาะ คือ
             
ด้านสถาปัตยกรรม นิยมสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ
              ๑. แบบทรงปราสาทยอด เช่น เจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงโชติการาม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะพุกาม
              ๒.แบบทรงพระระฆังหรือทรงกลมแบบลังกา เช่น พระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
จังหวัดลำพูน พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเจดีย์สุโขทัย เป็นต้น
^ พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง               ๓.แบบเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก ๒ แบบแรก เช่น มีลักษระทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าคล้ายวิหาร เช่น
วิหารเจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
             
ด้านประติมากรรม นิยมสร้างพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่นิยมแบ่งเป็น ๒ รุ่น เรียกว่า
เชียงแสนรุ่รแรก สร้างก่อนตั้งเมืองเชียงใหม่ พบที่เมืองเชียงแสน มีลักษระเด่น คือ พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์
ค่อนข้างแป้น แสดงอิทธิพลศิลปะแบบพุกาม รุ่รต่อมาเรียกว่า เชียงแสนรุ่รหลัง ซึ่งสร้างหลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่แล้ว
โดยได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยเข้ามาผสม ซึ่งจะมีพระวรกายสมส่วน พระพักตร์รูปไข่ เม็ดพระศกเล้ก อุษณีย์เป็น
รูปกรวยและรัศมีเป็นเปลว พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนหรือล้านนาที่สำคัญ เช่น พระพุทธสิหิงค์หรือพระสิงห์
วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
  ^พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน                                 นอกจากนี้ยังมีผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องสังคโลก
ทั้งผิวมันและไม่มัน มีสีขาว สีเขียวไข่กาหรือเซดาลอน สีน้ำตาล สีเขียวอมเหลือง โดยผลิตเป็นภาชนะต่างๆ เช่น ถ้วยชาม
คนโท กระปุก เป็นต้น รวมถึงรูปสัตว์ขนาดเล็กสำหรับประดับตกแต่ง
ศิลปะแบบอุทธยา
  *ขอบขอบคุณรูปภาพจาก
http://i440.photobucket.com/albums/qq121/tui_1309/IMG_1276.jpg
http://www.thaiamuletclub.com/imgLoad/forum/523464519_D270.jpg
  

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์