ศิลปะไทย

                ด้านประติมากรรม ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด หรืออาจทำด้วยวัสดุอื่นบ้าง เช่น สกัดจากศิลา
ทำด้วยไม้ ปูนปั้น เป็นต้น พระพุทธรูปแบบอยุธยามี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบอู่ทองเป็นรูปที่เกิดจากการผสมผสาน
ของลักษณะศิลปะทวารวดี
กับลพบุรี มีลักษณะเด่น คือ พระพักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีไรพระศก พระหนุป้าน
พระนาสิกคมเส้น เส้นพระเกศาละเอียด รัศมีเป็นต่อมกลมบ้าง เป็นเปลวบ้าง นั่งขัดสมาธิราบ ฐานหน้ากระดานเป็น
ร่องแล้วแอ่นเข้าด้านใน ส่วนอีกรูปแบบคือ รูปแบบอยุธยาเป็นรูปแบบที่ได้ดัดแปลงจนเป็นแบบแผนของตนเอง
โดยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องเยี่ยงกษัตริย์ มีมงกุฏและจีวรประดับอัญมณี

^พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะอยุธยา ภายในอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ
               ด้านจิตรกรรม ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธสาสนา ซึ่งในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นการเขียนลงฝาผนัง
คูหาปรางค์หรือคูหาเจดีย์เท่านั้น และใช้วิะการเขียนบนปูนเปียก (Fresco) โดยมีลักษระภาพส่วนใหญ่เป็นภาพ
พระพุทะเจ้า สาวก หรือบุคคลนั่งเรียงซ้อนกันเป็นแถวๆ พอมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลายมีการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังบนผนังโบสถ์และวิหาร และมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบอยุธยาจะนิยมใช้สีเพียงไม่กี่สี เช่น แดง เหลือง เขียว ดำ เป็นต้น

^ จิตรกรรมฝาผนัง วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพรชบุรี ศิลปะการเขียนภาพสมัยอยุธยาตอนปลาย
  *ขอขอบคุณรูปภาพจาก
http://www.bloggang.com/data/voranai/picture/1185529737.jpg
http://province.m-culture.go.th/petchaburi/images/watyai1.%20098.jpg
          

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์