ไม้ไผ่

               ไม้ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีอายุยืนยาวหลายปี  อยู่ในวงศ์ Gramineae เช่นเดียวกับหญ้ามีถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางเกือบทุกส่วนของโลก ทั้งในเขตหนาว เขตอบอุ่น และเขตร้อน ยกเว้นทวีปยุโรป(Liese,1986) ไม้ไผ่มีการกระจายพันธุ์มากที่สุดในแถบร้อนทางใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย  คือ มีการกระจายพันธุ์ถึง 45 สกุล(genus) 750 ชนิด(species)(Dransfieid,1980)ในขณะที่ไม้ไผ่ทั่วโลกมีประมาณ 75 สกุล 1250 ชนิด(FAO,1978) ส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ 13 สกุล 60ชนิด ซึ่งคาดว่ายังมีบางชนิดที่หลงเหลือจากการสำรวจอยู่บ้าง เนื่องจากขึ้นอยู่ในป่าลึกและขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกชนิดพันธุ์

ความสำคัญและลักษณะเด่น
ไม้ไผ่ จัดว่าเป็นพืชอเนกประสงค์ชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาแต่โบราณ ส่วนของไม้ไผ่ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมหาศาลคือหน่อและลำโยเฉพาะอย่างยิ่งชาวชนบทที่รู้จักการนำเอาลำไม้ไผ่มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตลอดจนรู้จักการนำเอาหน่อมาบริโภคในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญชนิดหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ ไม้ไผ่เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วอย่างมหัศจรรย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่อไผ่บางชนิดมีการพุ่งตัวได้สูงถึง 90 – 120 ซม. ภายใน 24 ชั่งโมง นอกจากนั้นไม้ไผ่ยังเป็นพืชที่ค่อนข้างจะลึกลับ กล่าวคือ ไม่มีใครสามารถคาดคะเนอายุหรือเวลาในการออกดอกของไม้ไผ่ในป่าธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง มนุษย์รู้จักไม้ไผ่และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่เป็นอย่างดี  ในขณะที่ยังขาดมาตรการในการอนุรักษ์อีกทั้งการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของไม้ไผ่ และการจัดการทรัพยากรไม้ไผ่ยังเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องกระทำต่อไปในอนาคต  เพื่อตอบสนองความต้องการทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องและถาวรสืบต่อไป

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก.. .
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/09/image/ya07.jpg 

สร้างโดย: 
นางสาวรัตนา สถิตานนท์ นางสาวสุจิตรา เบญจะมาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์