การประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Scout Conference)

         การประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Scout Conference)
     เดิมเรียกว่า Far East Scout Conference ประชุมครั้งแรกเมื่อปี 1958 หลังจากนั้นมีการประชุมทุก 2 ปี ในปีที่ไม่มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ต่อมาในปี 1970 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Asia-Pacific Scout Conference
     เดิมกรรมการลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก มี 8 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเลือกกันเองเป็นประธาน ทุกๆ 2 ปี ที่มีการประชุมสมัชชาเขตกรรมการ 4 คน จะออกจากตำแหน่งตามวาระและมีการเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระหรือลาออก หรือถึงแก่กรรมคนไทยที่เคยเป็นกรรมการลูกเสือเขตฯ ได้แก่
   นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์              (1960-1964)
   นายอภัย จันทวิมล                     (1964-1968)
   (ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการฯ)  (1966-1968)
   นายจิตร ทังสุบุตร                      (1968-1972)
   นายเพทาย อมาตยกุล                 (1972-1976)
   นายแพทย์บุญสม มาร์ติน              (1976-1980)
   พลโทเยี่ยม อินทรกำแหง             (1980-1982)
   นายสำอาง พ่วงบุตร                    (1982-1986)
   นายอาณัฐชัย รัตตกุล                  (1986-1992)

     ที่ประชุมสมัชชาลูกเสือเขตฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดสถานที่ประชุมล่วงหน้าตามคำเชิญของประเทศเจ้าของบ้าน
   ครั้งที่ 1   ปี ค.ศ.1958  (พ.ศ.2501)  ประเทศฟิลิปปินส์
   ครั้งที่ 2   ปี ค.ศ.1960  (พ.ศ.2503)  ประเทศพม่า
   ครั้งที่ 3   ปี ค.ศ.1962  (พ.ศ.2505)  ประเทศไทย
   ครั้งที่ 4   ปี ค.ศ.1964  (พ.ศ.2507)  ประเทศมาเลเซีย
   ครั้งที่ 5   ปี ค.ศ.1966  (พ.ศ.2509)  ประเทศจีนไต้หวัน
   ครั้งที่ 6   ปี ค.ศ.1968  (พ.ศ.2511)  ประเทศเกาหลีใต้
   ครั้งที่ 7   ปี ค.ศ.1970  (พ.ศ.2513)  ประเทศนิวซีแลนด์
   ครั้งที่ 8   ปี ค.ศ.1972  (พ.ศ.2515)  ประเทศฟิลิปปินส์
   ครั้งที่ 9   ปี ค.ศ.1974  (พ.ศ.2517)  ประเทศสิงคโปร์
   ครั้งที่ 10 ปี ค.ศ.1976  (พ.ศ.2519)  ประเทศอิหร่าน
   ครั้งที่ 11 ปี ค.ศ.1978  (พ.ศ.2521)  ประเทศฮ่องกง
   ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ.1980  (พ.ศ.2523)  ประเทศออสเตรเลีย
   ครั้งที่ 13 ปี ค.ศ.1982  (พ.ศ.2525)  ประเทศอินโดนีเซีย
   ครั้งที่ 14 ปี ค.ศ.1984  (พ.ศ.2527)  ประเทศนิวซีแลนด์
   ครั้งที่ 15 ปี ค.ศ.1986  (พ.ศ.2529)  ประเทศไทย
   ครั้งที่ 16 ปี ค.ศ.1989  (พ.ศ.2532)  ประเทศจีนไต้หวัน
   ครั้งที่ 17 ปี ค.ศ.1992  (พ.ศ. 2535) ประเทศอินโดนีเซีย (เริ่มต้นการประชุม 3 ปีต่อครั้ง)    

     เมื่อการประชุมกรรมการลูกเสือเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 ปี 1980 (พ.ศ.2527) ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการลูกเสือเขตเป็น 10 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี จะออกในสมัยประชุมครั้งละ 5 คน และมีการเลือกกรรมการลูกเสือเขตใหม่อีก 5 คน เข้ามาแทนที่ และที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก 2 ปี ต่อครั้ง เป็น 3 ปีต่อครั้งเริ่มตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 16 ปี 1989    (พ.ศ.2532) ที่ประเทศจีนไต้หวัน

                     หน้าหลัก                    ประวัติขององค์การลูกเสือ                กิจการลูกเสือโลก   

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์