ช่างเขียน---Painter

 ภาพจาก : http://202.143.137.103/krupayut/pig/painter1.jpg

 

            งานเขียน เป็นงานในทางวาดเขียนและระบายสี ให้เกิดเป็นลวดลายหรือรูปภาพต่างๆ อย่างงดงาม ได้รับความนับถือว่า เป็นหลักใหญ่ที่มีความสำคัญกว่าวิชาการช่างศิลปะแบบไทยประเพณีทั้งหลาย ดังจะเห็นได้ว่า ในโอกาสที่ประกอบการพิธีไหว้ครูช่างประจำปี และมีการรับผู้เข้ามามอบตัวเป็นศิษย์ใหม่ในสำนักช่างนั้นๆ บุคคลผู้เป็นครูช่าง หัวหน้าสำนักช่าง หรือเจ้าพิธีไหว้ครูจะทำการ "ครอบ" หรือ "ประสิทธิประสาธน์" ให้ผู้ที่เข้าเป็นศิษย์ใหม่ เพื่อเป็นผู้ได้รับวิชาและการฝึกหัดเป็นช่างต่อไป วิชาช่างเขียนเป็นวิชาแรกในการครอบ โดยผู้ครอบจับมือศิษย์ใหม่ให้เขียนลายหรือรูปภาพตามรอยเส้นลายมือของครูเป็นประเดิม

            ช่างเขียน คือบุคคลที่มีฝีมือและความสามารถกระทำการช่าง ในทางวาดเขียนและระบายสี ให้เกิดเป็นลวดลายหรือรูปภาพต่างๆ อย่างงดงาม เป็นที่พิศวงและน่าพึงตาพอใจแก่ผู้ได้พบเห็น ช่างเขียนแต่โบราณหรือแต่ละพื้นที่ในสยามประเทศ ได้มีคำเรียกต่างกันออกไป อาทิ ช่างแต้ม ช่างเขียนสีน้ำกาว ช่างเขียนลายรดน้ำ เป็นต้น

                บรรดาช่างประเภทต่างๆ ในหมวดช่างสิบหมู่ด้วยกัน ช่างเขียน จัดว่าเป็นช่างที่มีความสำคัญยิ่งกว่าช่างหมู่ใด เนื่องจากการวาดเขียนและการระบายสี เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสื่อที่มีศักยภาพยิ่ง สำหรับถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นต้นแบบ นำไปสร้างสิ่งต่างๆ ได้ตามความประสงค์ หรือเป็นต้นแบบที่มีความสำเร็จและมีคุณค่าเฉพาะในตัวชิ้นงานนั้นโดยตรง ดังมีหลักฐานปรากฏโดยสำนวนภาษาในหมู่ช่างไทยแต่ก่อนพูดติดปากต่อๆกันมาว่า "ช่างกลึงพึ่งช่างชัก ช่างสลักแบบอย่างพึ่งช่างเขียน ช่างติ และช่างเตียน ดันตะบึงไม่พึ่งใคร"

                 งานของช่างเขียน มีงานทั้งด้านการเขียนวาด เขียนระบายสี และเขียนน้ำยาชนิดต่างๆ อยู่หลายชนิด ดังต่อไปนี้

งานเขียนระบายสีน้ำกาว

 

http://www.changsipmu.com/all_images/csm_byAOT/csm002.jpg

 

งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ

 

http://thaihandiwork.com/images/lacquerworks04.jpg

 

งานเขียนระบายสีกำมะลอ

 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Kum3.jpg


            

              

              

                  

 

สร้างโดย: 
นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช และคุณครูผกากรอง กันทะเขียว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์