คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 (ป.4-6)

 

 

 

ทศนิยมได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางเช่น การวัดความยาว อุณหภูมิของอากาศ การคิดราคาสินค้า การคิดภาษี เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้หน่วยที่เป็นจำนวนเต็มนั้นไม่เพียงพอยังมีปริมาณที่เป็นเศษของหน่วยหรือไม่เต็มหน่วย จึงต้องมีระบบการเขียนตัวเลขแทนปริมาณเหล่านั้นที่เรียกว่า ระบบทศนิยม ซึ่งตกลงกันเป็นสากลให้ใช้ จุด " . " เรียกว่า "จุดทศนิยม"คั่นระหว่างจำนวนเต็มกับ เศษของหน่วย เช่น

 

การอ่านทศนิยมตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจำนวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยมอ่านเรียงตัว เช่น 3.125         อ่านว่า     สามจุดหนึ่งสองห้า0.02           อ่านว่า     ศูนย์จุดศูนย์สอง

305.50       อ่านว่า     สามร้อยห้าจุดห้าศูนย์

ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก ตัวอย่าง 784.126 

7 อยู่ในหลักร้อย                มีค่าเป็น 700

8 อยู่ในหลักสิบ มีค่าเป็น 80

4 อยู่ในหลักหน่วย            มีค่าเป็น 4

1 อยู่ในหลักส่วนสิบ          มีค่าเป็น หรือ 0.1

2 อยู่ในหลักส่วนร้อย        มีค่าเป็น หรือ 0.02

6 อยู่ในหลักส่วนพัน         มีค่าเป็น หรือ 0.006

  ตำแหน่งของทศนิยมแต่ละหลัก ตัวอย่าง 2.145เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยมี 1เป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 1 4เป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2 

5 เป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 

สร้างโดย: 
1. นาง วิยะดา ทองประดับ 2. นางสาว ภัสราภรณ์ ไทยอัฐวิถี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์