คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 (ป.4-6)

   

 

 

 

ทศนิยม 1, 2, 3, … ตำแหน่ง สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100, 1000, … ตามลำดับ เช่น

    

การแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมอาจทำได้โดยทำตัวส่วนให้เป็น 10, 100, 1,000, … หรือใช้วิธีนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ เช่น

    

การบวกหรือการลบทศนิยม ใช้หลักการเช่นเดียวกับการบวกหรือการลบจำนวนนับ คือบวกหรือลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน ซึ่งถ้าเขียนแสดงวิธีบวกหรือลบในแนวตั้งต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน เช่น

   

การคูณทศนิยม อาจใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนช่วยในการหาผลคูณได้ หรืออาจใช้หลักการเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับ แล้วใส่จุดทศนิยมที่ผลคูณโดยให้จำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งทศนิยมของทั้งสองจำนวนที่นำมาคูณกัน เช่น

     

การคูณทศนิยมด้วย 10, 100, 1000, … ผลคูณที่ได้จะเป็นตัวเลขชุดเดิม แต่จุดทศนิยมจะเลื่อนไปทางขวามือ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลข 0 ของจำนวนที่นำมาคูณ เช่น

     

การหารทศนิยม อาจใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนช่วยในการหาผลหารได้หรืออาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยการคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารด้วย 10 หรือ 100 หรือ 1000 หรือ เช่น

     

 การหารทศนิยมด้วย 10, 100, 1000, … ผลหารที่ได้จะเป็นตัวเลขชุดเดิมแต่จุดทศนิยมจะเลื่อนไปทางซ้ายมือ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ ตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลข 0 ของจำนวนที่นำมาหาร เช่น

      การวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นนิ้ว เช่น 1.5 นิ้ว หมายถึง 1 นิ้วครึ่ง ไม่ใช่ 1 นิ้วกับ 5 ช่อง1 นิ้วไม่ได้แบ่งเป็น 10 ช่อง   12. การใช้จุด " . " เกี่ยวกับเวลา เช่น 2.5 ชั่วโมง หมายถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 2 ชั่วโมง 30 นาที 2.30 น. หมายถึง 2 นาฬิกา 30 นาที

สร้างโดย: 
นาง วิยะดา ทองประดับ นางสาว ภัสราภรณ์ ไทยอัฐวิถี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์