ประวัติศาสตร์โรมัน

ในเวลาใกล้เคียงกับที่อารยธรรมกรีกเจริญรุ่งเรืองได้เกิดอารยธรรมโรมันขึ้นในคาบสมุทรอิตาลีจากทัศนะของโลกตะวันตก

ความเจริญที่โรมันมอบให้โลกตะวันตกในเวลาต่อมา คือ ภาษา ตัวอักษร กฎหมาย การเมือง ศาสนา และศิลปะ

อารยธรรมโรมันก่อตัวมาจากการรับความเจริญของกลุ่มชนที่มีอำนาจในคาบสมุทรอิตาลี ได้แก่ ชาวกรีกและอีทรัสกัน

ประมาณปี 510 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวโรมันประสบความสำเร็จในการโค่นล้มกษัตริย์อีทรัสกันและขยายอำนาจเหนือตลอกคาบวมุทรอิตาลี

เมื่อรบได้ดินแดนก็มักสร้างถนนเชื่อมต่อกับกรุงโรม ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพล เสบียงอาหาร และควบคุมดินแดนเหล่านั้น ได้สร้างป้อมปราการ

ตามเมืองหน้าด่าน โรมแผ่อำนาจออกขยายลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เกิดขัดแย้งกับพ่อค้าที่เดินเรือขายทางทะเลอย่างกว้างขวางในขณะนั้น

คือ ชาวคาร์เธจ พวกนี้มาจากนครคาร์เธจ เดิมเคยเป็นอาณานิคมของชาวฟินิเซีย สงครามระหว่างโรมและคาร์เธจ เรียกว่า สงครามปิวนิค

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรมในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตก คือ ชัยชนะต่อพวกกรีก

  

  

 

สร้างโดย: 
นางสาว ปวีณา วิริยะมั่นพงศ์ และครูที่ปรึกษา คุณครูพีรทิพย์ สุคันธเมศวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์