การอ้างเหตุผล

การตรวจสอบว่าผลสรุปนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่  มีวิธีการตรวจสอบหลายวิธีแล้วแต่ลักษณะของข้อความ วิธีการหนึ่งคือการเขียนแผนภาพ
เวนน์ - ออยเลอร์ แทนเซตซึ่งจะใช้กับข้อความที่ตีความหมายเชิงเซตได้
การเขียนแผนภาพเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อความ  เริ่มด้วยการเขียนแผนภาพตามเหตุหรือสมมติฐานที่กำหนดให้แล้วพิจารณา
ว่าแผนภาพแต่ละภาพแสดงผลสรุปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ กล่าวคือ
1.  ถ้าทุกแผนภาพแสดงผลตรงตามที่กำหนดให้ เรากล่าวว่า ผลสรุปที่กำหนดไว้นั้น สมเหตุสมผล
2.  ถ้ามีบางแผนภาพแสดงผลไม่ตรงตามที่กำหนดให้  เรากล่าวว่า ผลสรุปที่กำหนดไว้นั้น ไม่สมเหตุสมผล 
ตัวอย่างและแผนภาพที่ใช้แสดงความหมาย
 
(เอกสาร brand summer camp 2008 http://writer.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=386623)
 
       
สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์