การอ้างเหตุผล------> ตัวอย่าง

ตัวอย่าง  ผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่
เหตุ    1)  นักเรียนทุกคนเป็นมนุษย์
2)  มนุษย์ทุกคนต้องหายใจ
ผล          นักเรียนทุกคนต้องหายใจ
กระบวนการคิด 
            ขั้นที่  1  ให้วงกลมแต่ละวงแทนข้อความต่อไปนี้
(ภาพโดย : สาธิยา&นรินทร์โชติ)
            ขั้นที่  2  จากเหตุที่ 1 นักเรียนทุกคนเป็นมนุษย์ เขียนแผนภาพได้ดังนี้
(ภาพโดย : สาธิยา&นรินทร์โชติ) 
ขั้นที่  3  จากเหตุที่ 2 มนุษย์ทุกคนต้องหายใจ เขียนแผนภาพได้ดังนี้
(ภาพโดย : สาธิยา&นรินทร์โชติ) 

            ขั้นที่  4  จากเหตุที่ 1 และเหตุที่ 2 เขียนแผนภาพและพิจารณาผลสรุปได้ดังนี้
(ภาพโดย : สาธิยา&นรินทร์โชติ) 
เมื่อพิจารณาแผนภาพประกอบผลสรุป "นักเรียนทุกคนต้องหายใจ" จึงสรุปได้ว่าการอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผล และตรงกับความเป็นจริง
   
สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

ครูสุรพลลองศึกษาดูเนื้อหาและทดลองใช้งานนี้จึงชื่นชมมา ณ ที่นี้ว่าคุณทำได้ดีมาก คุณเป็นคนไม่ธรรมดา(Laughingไม่รู้ว่าชมมากไปหรือปล่าวSmile)

เป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ สุดๆ  จะติดตามและใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ขออัญเชิญบารมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงเมตตาประทานพรทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์