การอ้างเหตุผล------> ตัวอย่าง5

ตัวอย่าง   การอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่
เหตุ  1)   ลิงทุกตัวเป็นแมว
2)   แมวทุกตัวเป็นเสือ
ผล    ลิงทุกตัวเป็นเสือ
กระบวนการคิด
ขั้นที่  1  ให้วงกลมแต่ละวงแทนข้อความต่อไปนี้
สร้างโดยสาธิยา&นรินทร์โชติ
(ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)
ขั้นที่  2  จากเหตุที่ 1 ลิงทุกตัวเป็นแมว เขียนแผนภาพได้ดังนี้
(ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)
ขั้นที่ 3 จากเหตุที่ 2 แมวทุกตัวเป็นเสือ เขียนแผนภาพได้ดังนี้
(ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)
ขั้นที่ 4 จากเหตุที่ 1 และเหตุที่ 2 เขียนแผนภาพเพื่อพิจารณาผลสรุปได้ดังนี้
(ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)
จากแผนภาพเมื่อพิจารณาผลสรุป " ลิงทุกตัวเป็นเสือ" การอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผล  แต่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
   
สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์