โลกและการเปลี่ยนแปลง

         กำเนิดโลก (Origin of the Earth)
        โลกและระบบสุริยะจักรวาล กำเนิดในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ 4.6 พันล้านปีมาแล้ว ขนาดและตำแหน่งของโลกมีความเหมาะสม
ทำให้สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้น เมื่อประมาณ 3.8 พันล้านปีมาแล้ว โลกแบ่งตามวิวัฒนาการได้เป็น 5 ขั้น ได้แก่
          ขั้นเริ่มแรก
          ขั้นก่อเหล็ก
          ขั้นแยกชั้น
          ขั้นเกิดใหม่
          ขั้นเย็นตัวลง
          ในขั้นแรกเริ่มประมาณ 4.6 พันล้านปีมาแล้ว เป็นการรวมตัวกันของธาตุและสารประกอบต่างๆ ทำให้เกิดการพอกตัวจนเกิดพลังงาน
ความร้อนเนื่องจากการชนกันของสารในที่สุดโลกจึงเกิดการหดตัวหลังจากมีการพอกตัว ทำให้อุณหภูมิโลกสูงมากขึ้น การสลายตัวของ
สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นตัวช่วยเสริมความร้อนต่อมาในขั้นก่อเหล็ก เหล็กเกิดการละลาย จึงเกิดเป็นแกนโลกได้ ส่วนชั้นอื่น 
เช่น  เนื้อโลกมีการจมตัวและลอยตัวของธาตุที่หนักและเบาเกิดเป็นขั้นแยกชั้น ต่อมาผลของการพาความร้อนในชั้นเนื้อโลก จึงเกิดเป็นเปลือกโลก
ทำให้ได้ขั้นเกิดใหม่ของโลกและในที่สุด เมื่อโลกเย็นตัวลงจึงเกิดกระบวนการการพื้นผิวในที่สุด จึงได้เปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร
ชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งปล่อยน้ำภายในโลกออกมามากมาย ซึ่งมีผลต่อการสร้างบรรยากาศใหม่
ของน้ำ ,แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจน นอกจากนี้ตำแหน่งของโลกที่สัมพันธ์กับของดวงอาทิตย์ ทำให้น้ำกลั่นตัวเป็นมหาสมุทรในที่สุด
เมื่อสภาพเหมาะสมจึงเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้ ขนาดของโลกยังทำให้การระเบิดของภูเขาไฟ ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้
(ฐิติมา เจริญฐิติรัตน์และคณะ.  2546)
 
                       

                        
                                                                      กำเนิดโลกจากกลุ่มก๊าซรวมตัวกัน
                                ที่มา: www.geo.sc.chula.ac.th/Geology/Thai/.../physical%20geology%201.ppt 

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค/อาทร ยอดจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์