โลกและการเปลี่ยนแปลง

                                                              โครงสร้างภายในของโลก
                   โลกของเรา มีสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนหรือเส้นศูนย์สูตรยาว 12,755 กิโลเมตร
มีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวตั้งยาว 12,711 กิโลเมตร

                                                  ที่มา: เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์และคณะ.2551:19-20

         จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวทำให้นักวิทยาศาสตร์แบ่งโลกออกเป็นชั้นต่างๆจากผิวโลกถึงชั้นในสุดได้  3  ชั้นใหญ่ๆ ดังนี้
          1. ชั้นเปลือกโลก(Crust) เป็นชั้นนอกสุดมีความหนาระหว่าง 5-40 กิโลเมตรจากผิวโลก มีสภาพเป็นของแข็งทั้งหมด
สามารถแบ่งย่อยออกเป็น  2  ส่วน คือ
             1.1 เปลือกโลกภาคพื้นทวีป หรือเปลือกโลกชั้นบน(continental crust)เป็นส่วนของหิน ดินทราย ที่ปกคลุมโลก
เป็นหินไซอัล (sial layer) ที่ประกอบด้วยธาตุ Si และ Al (หนา 5 กิโลเมตร)
             1.2 เปลือกโลกใต้มหาสมุทร หรือเปลือกโลกชั้นใน (oceanic crust) เป็นหินไซมา (sima layer) เป็นชั้นหินที่ประกอบด้วย
ธุาตุ Si และ Mg (หนา 20-70 กิโลเมตร)


                                           ที่มา: http://www.damrong.ac.th/krukay/lesson1_data1_4.html
                                           

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค/อาทร ยอดจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์