โลกและการเปลี่ยนแปลง

                                                    การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
            เปลือกโลกมิใช่เป็นพื้นเดียวต่อกันแต่ประกอบด้วยแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทร(Plate)หลายแผ่นที่เคลื่อนที่ไปบนชั้นฐานธรณีภาค
บริเวณขอบหรือรอยต่อของแต่ละแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ คือ

                             1. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเอง
                             2. การไหลเวียนของกระแสความร้อนในหินหนืด
                             3. ความหนาแน่นที่แตกต่างกันของเปลือกโลก

                      แผ่นเปลือกโลกสำคัญมี จำนวน  13 แผ่น โดยแต่ละแผ่นจะมีขอบเขตเฉพาะได้แก่ 
                              1. แผ่นอเมริกาเหนือ               
                              2. แผ่นอเมริกาใต้       
                              3. แผ่นยูเรเซีย                             
                              4. แผ่นแอฟริกา              
                              5. แผ่นอินเดีย                           
                              6. แผ่น แปซิฟิก          
                              7. แอนตาร์กติก          
                              8. แผ่นฟิลิปปินส์
                              9. แผ่นอาหรับ  
                             10. แผ่นสกอเทีย
                             11. แผ่นโกโก้ 
                             12. แผ่นแคริเบียน 
                             13. แผ่นนาซก้า

                         แผนที่แสดงขอบเขตแผ่นเปลือกโลกและทิศทางการเคลื่อนที่

 ที่มา: เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์และคณะ.  2551 : 21 

                               สัณฐานของโลก
         โลกมีรูปทรงสัณฐานเกือบกลม โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาวประมาณ 12,714  กิโลเมตร
และเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นศูนย์สูตรยาวประมาณ  12,757  กิโลเมตร จุดสูงสุดของโลกอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ 
จุดลึกสุดของพื้นมหาสมุทรอยู่ที่ร่องลึกมาเรียนา 
 

   ตำแหน่งที่ลึกที่สุดในมหาสมุทร  
        คือ ตำแหน่งลึกชาเลนเจอร์
(Challenger Deep)
ในร่องลึกมาเรียน่า (Mariana Trench)
โดยตำแหน่งนี้อยู่ลึกต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 10,924 เมตร (35,840 ฟุต)
        ถ้าเอาเทือกเอเวอเรสต์
(Mount Everest) ซึ่งเป็น
เทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกไปวางไว้
ในบริเวณนั้นก็จะถูกน้ำท่วมสูง
หลายกิโลเมตรเลยทีเดียว
คำว่าตำแหน่งลึกชาเลนเจอร์นั้น
ได้มาจากชื่อเรือสำรวจชาเลนเจอร์ 2
ของสหราชอาณาจักร
(British survey ship Challenger II)
ซึ่งสำรวจพบจุดลึกนี้ในปี 1951

                                                             ที่มา :www.stfx.ac.th/stfxnew53/so001.ppt
 

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค/อาทร ยอดจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์