โลกและการเปลี่ยนแปลง

                                            แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
         โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งส่วนที่เป็นบรรยากาศห่อหุ้มโลกและส่วนที่ประกอบ
อยู่ภายในของโลก อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ และรอบตัวเอง รวมไปถึงการที่โลกยังร้อนอยู่ภายในมีทฤษฎี
หลายทฤษฎีที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ดังนี้

                                          ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift Theory)
          ปี ค.ศ. 1915 Alfred Wegener นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้นำเสนอสมมุติฐาน ทวีปเลื่อน (continental drift) โดยกล่าวว่า
ทวีปต่างๆ ที่เห็นอยู่บนโลกเราปัจจุบันนี้ ในอดีตได้เคยอยู่รวมกันเป็นทวีปเดียว เรียกว่า พันเจีย (Pangaea Supercontinent)
และได้เกิดการแยกตัวและเคลื่อนที่ออกจากกันมาเมื่อกว่า 250 ล้านปีที่แล้ว โดยมีเหตุผลสนับสนุนคือ รูปร่างของทวีปต่างๆที่สามารถต่อติดกันได้พอดี
พบซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันในหินที่เกิดในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่อยู่คนละทวีปที่ห่างไกลกันมาก หินอายุเดียวกันที่อยู่ต่างทวีปกันมีรูปแบบ
สนามแม่เหล็กโบราณคล้ายคลึงกันและขอบของทวีปสามารถเชื่อมตัวประสานแนบสนิทเข้าด้วยกันได้

                                   อัลเฟรด เวเจเนอร์ (Alfred Wegener) นักธรณีฟิสิกส์และนักอุตุนิยมวิทยา ชาวเยอรมัน
                                                                             ที่มา: พรศิริ   ดีเลิศ.2550

ที่มา: พรศิริ   ดีเลิศ.2550

                 จากภาพ ซ้ายคือแผ่นพันเจีย 
                                   ภาพขวามือธิบายเกี่ยวกับลอเรเชีย ประกอบด้วย ทวีปอเมริกาเหนือ เกาะกรีนแลนด์   ทวีปยูเรเชีย (ยกเว้นอินเดีย)
                                   และกอนด์วานา ประกอบด้วย ทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา แอนตาร์กติกา อินเดีย ออสเตรเลีย และเกาะมาดากัสการ์

 ที่มา: เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์และคณะ.  2551 : 22


หลักฐานจากฟอสซิล

                     ที่มา: http://www.siamvolunteer.com/disaster_knowledge/1disas_volcano.ppt
 

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค/อาทร ยอดจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์