การอ้างเหตุผล------> ตัวอย่าง6

 
          ตัวอย่าง  การให้เหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่
                      
เหตุ   1) คนทุกคนเป็นสิ่งที่มีสองขา
                              
2) ตำรวจทุกคนเป็นคน
                      
ผล    ตำรวจเป็นสิ่งที่มีสองขา
 
           กระบวนการคิด
 
              
ขั้นที่ 1  จากเหตุที่ 1 คนทุกคนเป็นสิ่งที่มีสองขา เขียนแผนภาพได้ดังนี้
 
 
 
              
ขั้นที่ 2 จากเหตุที่ 2 ตำรวจทุกคนเป็นคน เขียนแผนภาพได้ดังนี้
 
 
 
              
ขั้นที่ 3 จากเหตุที่ 1 และเหตุที่ 2 เขียนแผนภาพ เพื่อพิจารณาผลสรุปได้ดังนี้
 
 
 
              
จากแผนภาพเมื่อพิจารณาผลสรุป ตำรวจเป็นสิ่งที่มี 2 ขา ดังนั้น การอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผล
 
   
สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 150 คน กำลังออนไลน์