การอ้างเหตุผล------> ตัวอย่าง7

 
    ตัวอย่าง  การให้อ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่
                เหตุ  1) นกบางชนิดบินได้
                       2) ปลาบางชนิดบินได้
                ผล   นกบางชนิดไม่ใช่ปลา
                ที่มา http://www.mwit.ac.th/~rangsy/sheet/valid.pdf
 
   กระบวนการคิด
                
               ขั้นที่ 1   จากเหตุที่ 1 นกบางชนิดบินได้ เขียนแผนภาพแทนได้ดังนี้
 
 
(ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)
 

                ขั้นที่ 2 จากเหตุที่ 2 ปลาบางชนิดบินได้ เขียนแผนภาพได้ดังนี้

 

  (ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)

               ขั้นที่ 3 จากเหตุที่ 1 และเหตุที่ 2 เขียนแผนภาพ เพื่อพิจารณาผลสรุปได้ดังนี้

 

รูปแบบที่ 1

 (ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)

 รูปแบบที่ 2

 (ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)

รูปแบบที่ 3

 (ที่มาภาพ : สาธิยา&นรินทร์โชติ)

        จากผลสรุป นกบางชนิดไม่ใช่ปลา เมื่อพิจารณาแผนภาพ จะเห็นว่ามีบางแผนภาพ ไม่สอดคล้อง ดังนั้น การอ้างเหตุผลจึงไม่สมเหตุสมผล

   

 

สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์