การอ้างเหตุผล------> ตัวอย่าง9

             ตัวอย่าง การให้เหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่
เหตุ  1)  นกทุกตัวเป็นสัตว์ปีก
2)  เป็ดทุกตัวเป็นสัตว์ปีก
ผล   นกทุกตัวเป็นเป็ดชนิดหนึ่ง
 
            กระบวนการคิด
จากเหตุที่ 1 และเหตุที่ 2 เขียนแผนภาพเพื่อพิจารณาผลสรุป นกทุกตัวเป็นเป็ดชนิดหนึ่ง  ไดัดังนี้
 
รูปที่ 1                                                                   รูปที่ 2
       
รูปที่ 3                                                                  รูปที่ 4
ที่มาภาพ รูปที่ 1 - 4 จาก  http://www.thai-mathpaper.net/documents/nut_reasoning.pdf
จากแผนภาพ จะเห็นว่านกและเป็ดต่างก็เป็นสัตว์ปีก แต่สรุปไม่ได้แน่นอนว่า นกเป็นเป็ดชนิดหนึ่ง
ดังนั้นการอ้างเหตุผลนี้ ไม่สมเหตุสมผล
      
สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์