แบบฝึกหัด บุคคลสำคัญ

 

   
   

แบบฝึกหัด 

 ๑.  พ่อขุนรามคำแหงได้ตามเสด็จพระบิดาไปในการสงครามระหว่างสุโขทัยกับเมืองฉอดมีพระชนมายุกี่พรรษา
ก.  ๑๙  พรรษา         ข.  ๑๗  พรรษา             ค.  ๑๕  พรรษา

๒.  วรรณกรรมเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีชิ้นแรกของประเทศไทยผู้ใดเป็นผู้ทรงนิพนธ์
ก.  พญาลิไท            ข.  พ่อขุนรามคำแหง       ค.   พญาเลอไท

๓.   พระบรมไตรโลกนาถปฏิรูปการปกครองของอยุธยาด้วยการตั้งระบบใด
ก.  ระบบไพร่            ข.  ระบบศักดินา            ค.   ระบบส่วย

๔.  ในสมัยพระรามาธิบดีที่๒  ชาติใดเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
ก.  โปรตุเกส            ข.  ฝรั่งเศส                  ค.    เยอรมัน

๕.   กษัตริย์ไทยพระองค์ใดทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้กอบกู้เอกราชให้แก่กรุงศรีอยุธยา 
ก.   พระบรมไตรโลกนาถ     ข.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช     ค.   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

๖.   อัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามี  คือใคร
ก.   สมเด็จพระสุริโยทัย      ข.  
พระวิสุทธิกษัตรีย์               ค.   ท้าวสุนารี

๗.   สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีนามเดิมว่า อะไร
ก.   ตาก                 ข.  ไหฮอง                   ค.   สิน

๘.   ผู้ใดเป็นหัวหน้ารวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมา (ที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย) เข้าต่อสู้ฆ่าฟันทหารลาว ณ ทุ่งสำริด แขวงเมืองนครราชสีมา
ก.   พระวิสุทธิกษัตรีย์         ข.   สมเด็จพระสุริโยทัย             ค.   ท้าวสุนารี

๙.   วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม   เป็นวัดประจำรัชกาลใดในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ก.   รัชกาลที่๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข.   รัชกาลที่๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค.   รัชกาลที่๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๐.  พระประดิษฐ์ไพเราะ ( มี ดุริยางกูร )เป็นครูมโหรีของกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ในสมัยรัชกาลใด
ก.   รัชกาลที่๔                ข.    รัชกลาที่๕                      ค.   รัชกาลที่๖

เฉลย

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูชาญชัย เปี่ยมชาคร และนางสาวภูริชญา ธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์