ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น

ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น

วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรที่ถ่ายทอดในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมาเป็นเวลานาน ผู้เล่าหรือผู้เขียนเป็นคนในท้องถิ่นถ่ายทอดให้แก่คนในท้องถิ่นเดียวกับตนโดยการบอกเล่าหรือเขียนบันทึก ไว้

วรรณกรรมท้องถิ่นที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ได้แก่ เพลงพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน

           สำนวนโวหาร ภาษิต ปริศนาคำทาย คำกล่าวในพิธีกรรมต่างๆ เช่น คู่สู่ขวัญ คาถา เป็นต้นและบทที่ใช้ในการแสดงพื้นบ้านวรรณกรรมเหล่านี้ล้วนสืบทอดกันมาตามประเพณื จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง โดยการเล่าการขับ การร้อง และการแสดงส่วนวรรณกรรมท้องถิ่นที่ถ่ายทอดด้วยตัว เขียนที่เรียกว่าวรรณกรรมลายลักษณ์เป็นวรรณกรรมที่กวืในท้องถิ่นแต่งขึ้นและบันทึกด้วยตัวอักษรที่ใช้กันในท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา นิทานที่มี คติสอนใจ คำสอนเชิงจริยธรรม บันทึกทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และตำราความรู้ต่างๆ

เนื่องจากกวีหรือผู้คัดลอกต้องเป็นผู้รู้หนังสือ จึงเป็นหน้าที่ของพระภิกษุโดยบรรยาย

          ในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางประเพณี พระสงฆ์จะนาหนังสือมาอ่านให้ญาติโยมฟังเป็นการถ่ายทอดวรรณกรรมสู่ประชาชน ขณะเดียวกันคนไทยในทุกท้องถิ่นก็เคยมีความเชื่อร่วมกันว่า การสร้างหนังสือถวายวัดเป็นการสืบทอดพระศาสนาอย่างหนึ่ง จึงทำให้เกิดประเพณีการแต่งหนังสือและการคัดลอกหนังสือเก็บไว้ที่วัด วัดจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเผยแพร่วรรณกรรมลายลักษณ์ของท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์