ห้องสมุดคุณธรรม ธรรมนำใจ ทำความดีให้สังคม

          ภายในเดือนนี้คงได้เห็นโฉมหน้าของห้องสมุดคุณธรรมเป็นรูปเป็นร่าง รวม 16 แห่ง จาก 10 องค์กรเครือข่ายที่ร่วมใจจัดมุมหนังสือคุณธรรมขึ้น
          หนังสือคุณธรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย หาอ่านได้ไม่ยาก ที่ไหนก็มี ตั้งแต่โรงเรียน ห้องสมุดไปจนถึงร้านหนังสือ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ “คุณธรรม” กลายเป็นเรื่องไกลตัวของคนในสังคม และหลายคนคงเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า “บ้านเมืองวุ่นวายเพราะคนขาดคุณธรรม”
          การผลักดันให้เกิดเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม โดยหน่วยงานหลักที่ทำงานด้านนี้ คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม หรือศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมแรงกับองค์กร 10 แห่ง ได้แก่ กองทัพบก กองทัพอากาศ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนวัดอ่างทอง สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และกรมราชทัณฑ์
          นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสมัชชาคุณธรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม กล่าวไว้น่าสนใจว่า ความดีเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงร่างกาย ถ้าได้เปิดหูฟัง เปิดตาดู เรื่องดี ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ จะพบส่งที่ดี 
          ห้องสมุดจะเป็นหนทางช่วยให้ได้ข้อมูลข่าวสาร ทำให้ได้รับรู้คุณธรรมมากขึ้น ศูนย์คุณธรรมเป็นอีกแหล่งผลิตข้อมูลข่าวสารคุณธรรม ถ้าได้เผยแพร่ผ่านห้องสมุด จะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลซึ่งเปรียบเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายที่เป็นประโยชน์ เป็นความร่วมมือทั้งหน่วยงานรัฐ สถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ประโยชน์ทั้งสังคม
          พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสมัชชาคุณธรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ให้การสนับสนุนศูนย์คุณธรรมในการผลิตและเผยแพร่ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความดีให้กับประเทศชาติและสังคม และกล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม ดำเนินภารกิจผลิตองค์ความรู้ในสองลักษณะ คือ การสร้างคุณงามความดีในสังคม การสร้างคุณธรรมในสังคม ในรูปแบบหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเชิญชวนส่วนราชการและเอกชน ร่วมสร้างเครือข่าย โดยคัดเลือกห้องสมุดและอีก 16 เครือข่ายร่วมโครงการนี้
          จึงถือเป็นโครงการนำร่องในช่วงแรกที่มีต้นแบบจาก 10 องค์กร 16 พื้นที่ สำหรับการจัดสรรมุมคุณธรรม จะดำเนินการในลักษณะมอบให้กับห้องสมุดคุณธรรมหน่วยงานละ 5 ชุด ประกอบด้วยสื่อต่าง ๆ จำนวน 61 รายการ แต่ละรายการ 5 ชุด ชุดละ 10-15 เรื่อง หรือประมาณ 100 เรื่อง และวีซีดีอีก 20 รายการ
          เป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากคณะทำงานที่ต้องการให้ห้องสมุดคุณธรรมไม่ใช่เรื่องเชยที่เข้าถึงยาก คุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เสนอเป้าหมายต่อไป มุ่งไปที่การประเมิน ครบทุกหน่วยงาน เพื่อประชุมและปรับเนื้อหาหรือกิจกรรมที่สอดรับกับความต้องการ ทำให้มุมคุณธรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
          ห้องสมุดคุณธรรม มีทั้งสื่อหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย ตัวอย่างหนังสือ เช่น ละครคุณธรรม ย่างก้าวแห่งความเข้าใจ คู่มือรักพ่อแม่ แผนที่ความดี คู่มือพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจสู่ความสุขในวิถีการทำงาน สนใจสามารถใช้บริการได้ที่องค์กรที่มีความร่วมมือทั้ง 10 องค์กร และเครือข่าย เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศ หอสมุดกองทัพอากาศ มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์ ห้องสมุดซอยพระนาง ห้องสมุดสวนลุมพินี เป็นต้น
          ด้วยงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด ถ้าหน่วยงานไหนสนใจร่วมผลิตหนังสือดี ๆ อิงคุณธรรม ติดต่อไปได้ที่ศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ถ.วิภาวดีรังสิต โทร.0-2644-9900
www.moralcenter.or.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์