การร่างพระราชบัญญัติ

การร่างพระราชบัญญัติ

1.               ผู้เสนอ

 1.1           คณะรัฐมนตรี  1.2           ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน  1.3           ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรฯ) 1.4           ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน (เกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทยกับหน้าที่ของชนชาวไทย  2. ผู้พิจารณา 2.1 สภาผู้แทนราษฎร 2.2 วุฒิสภา 3.ผู้ตรา - พระมหากษัตริย์ 3.1 ถ้าเห็นชอบพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 3.2 ถ้าไม่เห็นชอบ ทรงพระราชทานคืนมายังรัฐสภา

4.  มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์