ความรู้เบื้องเกี่ยวกับทัศนศิลป์

 

สถาปัตยกรรม (Architecture)

   

สถาปัตยกรรม คือ ศิลปะของการออกแบบโครงสร้าง  การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างตลอดจนการตกแต่งบริเวณและสิ่งแวดล้อมของ
อาคารสถานที่ให้มีความงาม ประโยชน์การใช้สอย และความมั่นคงแข็งแรง


    ประเภทของสถาปัตยกรรม
     ถ้าเราพิจารณาสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในปัจจุบันและอดีต  เราอาจแบ่งได้  2 ประเภท 

1.ประเภทที่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้  ได้แก่  เจดีย์สถูป  อนุสาวรีย์  สถาปัตยกรรมประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านความเชื่อของมนุษย์  และเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนา

 

2.ประเภทที่มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยได้  ได้แก่  อาคารบ้านเรือน  อาคารเรียน หอประชุม เป็นต้น สถาปัตยกรรมเหล่านี้  นอกจากจะคำนึงถึงบริเวณว่างภายในที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์แล้วยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม  เช่น  การจัดสวน  การจัดวางผัง การแบ่งบริเวณ  รวมถึงการตัดถนนหนทางด้วย

 

 

 

 

สร้างโดย: 
ด.ญ.เกสรา สิริธนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์