ความรู้เบื้องเกี่ยวกับทัศนศิลป์

ประเภทของศิลปะ 

ประเภทของศิลปะสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. วิจิตรศิลป์


วิจิตรศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่สนองความต้องการด้านอารมณ์และจิตใจเป็นสำคัญ แบ่งได้ 3 ประเภทตามลักษณะการรับรู้ คือ

   
1.1 ทัศนศิลป์ (
Visual Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยสายตา จากการ มองเห็น  งานศิลปะ
ส่วนใหญ่
จะเป็นงานทัศนศิลป์
  ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  และสื่อผสม

     1.2 โสตศิลป์ (Audio Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยหู จากการฟังเสียง งานศิลปะ ที่จัดอยู่ในประเภท
โสตศิลป์ ได้แก่
  ดนตรี และ วรรณกรรม

 

 

           1.3 โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามทางศิลปะได้ทั้งสองทาง  คือ จากการ
มองเห็นและจากการฟัง งานศิลปะประเภทนี้ ได้แก่  ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
  การละคร  และการภาพยนตร์

 

 

 

 

2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

      ประยุกต์ศิลป์  หมายถึง  ศิลปะที่นำไปประยุกต์เข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญและมีคุณค่าทางความงามอยู่ด้วย  ได้แก่  พาณิชย์ศิลป์  อุตสาหกรรมศิลป์ และมัณฑนศิลป์
       2.1  พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) เช่น  การออกแบบเครื่องหมายการค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
               การออกแบบโฆษณา  การออกแบบฉลากสินค้า    การออกแบบจัดแสดงสินค้า  ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า นักออกแบบ (Designer)
 

 

 

 

         2.2 อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art)  เช่น  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์    เสื้อผ้า    เครื่องประดับ 
               เครื่องแต่งกาย  เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ  ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย   ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า นักออกแบบ (Designer)

 

2.3 มัณฑนศิลป์  (Decorative Art)  เช่น  การจัดตกแต่งภายในบ้าน  อาคาร  สถานที่ต่าง ๆ 
               การตกแต่งภายนอก  การจัดสวน  การจัดนิทรรศการ  การจัดแสดงสินค้า  การแต่งกาย  การแต่งหน้า
               การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น  ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า  มัณฑนากร (Decorator)

สร้างโดย: 
ด.ญ.เกสรา สิริธนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์