คำถาม

1.  การเมืองไทยในปัจจุบันอยู่ในระบบอะไรก. ราชาธิปไตย                                           ข.   สมบูรณาญาสิทธิราชค. ประชาธิปไตย                                       ง.   พ่อปกครองลูก2.  ข้อใดคือจุดวิกฤติของการเมืองไทยก. ขาดความช่วยเหลือ                              ข.  สถาบันการเมืองอ่อนแอค.  ขาดจำนวนพนักงาน                           ง.  เด็ดขาด3.  ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยแบ่งออกเป็นกี่อย่างก. 1 ฝ่าย                                                  ข.   2 ฝ่ายค. 3  ฝ่าย                                                ง.  4  ฝ่าย4.  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่การเมืองไทยอ่อนแอก. ปัญหาอำนาจบริหาร                        ข.   ประสิทธิภาพผู้นำไม่ดีค.  ความสามัคคี                                   ง.  ขาดการตัดสินใจ5.  ข้อใดไม่ใช่กลุ่มชนชั้นนำก. ทหาร                                              ข.  นักธุรกิจค.  นักเรียน                                         ง. นักวิชาการ

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวอมรรัน์ สมุทรประภูติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์