คำตอบ

1.  การเมืองไทยในปัจจุบันอยู่ในระบบอะไร 

. ราชาธิปไตย                                           ข.   สมบูรณาญาสิทธิราช

ค. ประชาธิปไตย                                       ง.   พ่อปกครองลูก

2.  ข้อใดคือจุดวิกฤติของการเมืองไทย

ก. ขาดความช่วยเหลือ                              .  สถาบันการเมืองอ่อนแอ

ค.  ขาดจำนวนพนักงาน                           ง.  เด็ดขาด

 3.  ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยแบ่งออกเป็นกี่อย่าง 

ก. 1 ฝ่าย                                                  ข.   2 ฝ่าย

ค. 3  ฝ่าย                                                ง.  4  ฝ่าย

4.  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่การเมืองไทยอ่อนแอ

ก. ปัญหาอำนาจบริหาร                        ข.   ประสิทธิภาพผู้นำไม่ดี 

.  ความสามัคคี                                   ง.  ขาดการตัดสินใจ

5.  ข้อใดไม่ใช่กลุ่มชนชั้นนำ

ก. ทหาร                                              ข.  นักธุรกิจ

.  นักเรียน                                         ง. นักวิชาการ

6.  ปัญหาการเมืองไทยประการหนึ่งคืออะไร

 

. ข้าราชการมีส่วนร่วม                  ข.  เอกชนมีส่วนร่วม

ค.  ชาวต่างชาติมีส่วนร่วม                ง.  นักเรียนมีส่วนร่วม    

 

7.อำนาจจากกลุ่มข้าราชการเรียกว่าอะไร 

. พหุนิยม                                       ข. ทุนนิยม

ค. รสนิยม                                       ง.  สังคมนิยม

8.  ประชาธิปไตยทางการเมืองคือ

ก.บริหารกึ่งเผด็จการ                                    ข. บริหารเผด็จการ

 

ค. ทุนนิยม                                                   ง.  การกระจายอำนาจส่วนกลาง

 

9. พรรคการเมืองที่ไม่ได้มีแค่พรรคเดียวเรียกว่า

ก. พรรคผสม                                              ข.  รัฐบาลรวม

ค. พรรครวม                                              ง.   รัฐบาลผสม

 

 10.  บทบาททางการเมืองในการแก้ปัญหาข้อใดถูกต้อง

ก. ปัญหาการเมือง                                    ข. ปัญหาเศรษฐกิจ 

 

 . ถูกทุกข้อ                                              ง. ปัญหาสังคม           

สร้างโดย: 
อาจารย์ธานินทร์ พร้อมและนางสาวอมรรัตน์ สมุทรประภูติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์